Dec 19, 2009

Twitter in Uzbek Plain

Twitter xaqida qisqa tanishtruv, o'zbek titrlari bilan: