Nov 19, 2008

Blogger in UAE:)Burj al Arab yaqinidagi sohildan blogim uchun maxsus fotosurat :p
Special Blogger t-shirt with this blog's adress :)
Posted by Picasa