Apr 12, 2007

Google Doodle

Yuri Gagarin
Hammani kosmanavtlar kuni bilan tabriklayman ;)

Aytmoqchi, May oyida Dennis akamiz mana bunday Doodle haftaligiga tayyorgarlik ko'ryapti...technorati tags:, , ,

Blogged with Flock

No comments: