Feb 3, 2007

Orkutda video!

Kuni kecha Google rasmiy blogida YouTube yoki Google Video da joylashgan video manzillarini olib, o'z profayllaridagi video playlistga qo'shib olishlari mukin. Profaylga kirgan odam esa bunday ajoyib videolarni Orkutdan chiqmasdan tomosha qila oladi...

Blogged with Flock

No comments: