Feb 1, 2007

GMailda yangi o'zgarish

Endi Gmail dagi elektron manzilingizga .doc yoki .xls fayllar kelsa, ularni pochtadan turib Google Document sifatida ochib, o'zgartirishingiz mumkin. O'zgartirilgan hujjatlarni esa ihtiyoriy ko'rinishda saqlash, Blog(blogger wordpree LJ)ingizda joylashtirishingiz mumkin ;)

Blogged with Flock

No comments: